W-EPWA: De Equine Pijn en WelzijnsApp voor werkdieren

Normal 8532351c32d8b69d9d1ca367524fdc0ee834b3ee
van totaal € 35.000 (88%)

 

 

Al duizenden jaren vormen paarden en ezels een integraal onderdeel van de samenleving. De wereld zoals we die nu kennen, is - letterlijk - gebouwd op de rug van de 'andere' beste vriend van de mens.

Terwijl paarden in de hele westerse wereld worden beschouwd als een bron van vreugde, plezier en zelfs zelfontplooiing, kunnen werkende paardachtigen, zoals ezels, het verschil maken tussen leven en dood, tussen armoede en welvaart in veel ontwikkelingslanden. In haar tweede actieplan (2017-2019) heeft 's werelds toonaangevende organisatie voor dierenwelzijnskwesties, de Wereldorganisatie voor diergezondheid, het welzijn van werkdieren zoals ezels als een van hun top vijf prioriteiten opgenomen. Het belang van deze dieren voor de economische stabiliteit van plattelands gemeenschappen wereldwijd.

Als een ezel gewond raakt, ziek wordt of zelfs sterft, zal een hele familie waarschijnlijk afdalen naar nog grotere armoede. Het tijdige diagnosticeren en behandelen van een zieke of gewonde dier is daarom essentieel, zowel als het gaat om dierenwelzijn evenals om sociaal-economische redenen.

 

Ziekte en pijn bij werkdieren herkennen

 

Ondanks de diepe banden tussen mensen en ezels, kan het leveren van de juiste zorg soms moeilijk zijn. Dit geldt in het bijzonder voor het herkennen en behandelen van ongemak en pijn. Ongeacht alle goede bedoelingen, zijn mensen niet altijd in staat om relevante non-verbale signalen van ezels (en paarden) correct te interpreteren. Op de korte termijn kan dit leiden tot ongepaste managementpraktijken, wat op lange termijn kan uitlopen tot ernstige aantastingen van de gezondheid en het welzijn van het dier.

Dr. Thijs van Loon en collega's van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht hebben de afgelopen jaren kunnen aantonen dat samengestelde pijnschalen betrouwbaar kunnen worden ingezet om pijn bij zowel paarden als ezels nauwkeurig te meten. Dergelijke schalen bevatten over het algemeen verschillende indicatoren, waaronder gedragsparameters zoals liggen, rollen en krabben, fysiologische variabelen zoals hartslag en ademhalingsfrequentie en interactieve variabelen zoals het aanraken van het pijnlijke gebied.

Bovendien zijn gezichtsuitdrukkingen, zoals de positionering en beweging van de oren, neusgaten, oogleden en mond, nauwkeurige indicatoren van pijn bij paardachtigen gebleken. Ze hebben aangetoond dat ze bijzonder goed werken bij het detecteren van pijn of ongemak bij patiënten die lijden aan koliek, gezichts- of orthopedische pijn.

 

De Equine Pijn en WelzijnsApp

 

Op basis van deze onderzoeken en dankzij de steun van vele toegewijde liefhebbers van paarden en ezels, hebben Vrienden Diergeneeskunde en Stichting De Paardenkamp reeds de Equine Pain and Welfare App ('EPWA') kunnen ontwikkelen. EPWA bevat wetenschappelijk gevalideerde, maar toch gemakkelijk te begrijpen informatie over het scoren van pijn en het monitoren van het welzijn van paarden en ezels. De huidige versie van EPWA is gelanceerd in september 2018 en is bedoeld voor eigenaren van paarden en ezels die worden gehouden voor sport of vrije tijd in Europa en de VS. EPWA is al duizenden keren gedownload en helpt eigenaren pijn en ongemak bij hun paarden en ezels te herkennen en zo hun gezondheid en welzijn te verbeteren.

Maar wij willen nog meer doen!

Wij zijn van mening dat EPWA een essentieel hulpmiddel kan zijn om ook het welzijn van (werkende) ezels wereldwijd te helpen verbeteren.

 

Waarom we W-EPWA nodig hebben!

 

Daarom willen we een aparte versie van EPWA ontwikkelen, specifiek gericht op werkende ezels in plattelandse gemeenschappen in ontwikkelingslanden.

We willen dat onze "Werkende Equine Pijn- en WelzijnsApp" ('W-EPWA'):

  • gemakkelijk te gebruiken is voor dierenartsen, gezondheidswerkers en geïnteresseerde eigenaren
  • offline beschikbaar is in gebieden met slechte of geen internetverbinding
  • het volgen en tracen van ezels mogelijk maakt 
  • helpt bij het detecteren en diagnosticeren van acute en chronische pijn bij werkende ezels
  • gebaseerd is op wetenschappelijk gevalideerde pijnschalen om acute en chronische pijn bij werkende ezels te beoordelen.


W-EPWA wordt gratis verstrekt om het wijdverbreide gebruik ervan aan te moedigen en de gezondheid en het welzijn van paarden en ezels wereldwijd te verbeteren.

 

Waarom we jou nodig hebben!

 

Jouw donatie maakt de ontwikkeling van W-EPWA mogelijk en helpt de gezondheid en het welzijn van werkende ezels wereldwijd te verbeteren.

Heel hartelijk dank voor je steun!